Tiszaújváros logó
Rendelőintézet logó

Hajléktalanok Nappali Melegedője

Tevékenységünk

A nappali melegedő olyan szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény, amely a hajléktalan személyek nappali ellátását, valamint nappali tartózkodását biztosítja.
A nappali melegedő a közterületen vagy lakhatásra alkalmatlan helyiségben életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek ellátásának, a közvetlen életveszély elhárításának érdekében a téli krízisidőszakban időszakos férőhelyeket biztosít.
A nappali melegedő elsődleges célja, hogy lehetőséget biztosítson napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra és alapszintű higiénés szolgáltatások elérésére.
Az időszakos férőhelyek elsődleges célja a téli krízisidőszakban menedék biztosítása hajléktalan személyek számára az éjszaka biztonságos eltöltéséhez. A szolgáltatás legfontosabb feladata az életmentés és az egészségkárosodás elkerülése. A téli krízisidőszak időtartama november 1-jétől április 30-ig terjed.
A nappali melegedő szolgáltatásai a Tiszaújváros közigazgatási területén életvitelszerűen élő hajléktalan személyek számára biztosított.
 

A nappali ellátás szolgáltatási elemei:

 • tanácsadás
 • esetkezelés
 • gondozás
 • felügyelet
 • készségfejlesztés
 • háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
 • közösségi fejlesztés

Szolgáltatások köre

Hajléktalanok nappali ellátása esetén:

 • a közösségi együttlét lehetősége
 • a személyi tisztálkodás
 • a személyes ruházat tisztítása feltételeinek biztosítása
 • a nappali pihenés biztosítás
 • az ételmelegítés és az ételelfogyasztás feltételeinek biztosítása
 • a szabadidős programok szervezése
 • az életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
 • a szociális információnyújtás
 • a szociális ellátások igénybevételének és elérésének elősegítése, ügyintézés
 • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás segítése
 • a munkavégzés lehetőségének szervezése
 • a személyes használati tárgyak biztonságos megőrzése
 • speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének és szervezésének segítése
 • postacím biztosítása

Az időszakos férőhely esetén: 

 • közösségi együttlét lehetősége
 • a személyi tisztálkodás lehetővé tétele
 • személyes ruházat tisztítása feltételeinek biztosítása
 • éjszakai pihenés biztosítása
 • étel melegítés, étel elfogyasztás feltételeinek biztosítása
 • szociális információnyújtás
 • tanácsadás az ellátást igénybevevő jogosultságainak érvényesítésére vonatkozóan
 • elsősegélyhez szükséges felszerelés
 • postacím biztosítása

Az időszakos férőhely szolgáltatási elemei: 

 • tanácsadás
 • felügyelet
 • esetkezelés
Férőhely
A Hajléktalanok Átmeneti Szállásának épülete mellett kialakított Hajléktalanok Nappali Melegedője heti 7 napos nyitvatartással 25 fő részére biztosít nappali ellátást, téli krízisidőszakban 12 fő részére biztosít éjszakai pihenésre lehetőséget.
 
A nappali melegedő és az időszakos férőhely szolgáltatásai térítésmentesek.