Tiszaújváros logó
Rendelőintézet logó

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ „Napsugár” Bölcsődéje

Tevékenységünk

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ „Napsugár” Bölcsődéje a kisgyermekek napközbeni ellátását biztosítja, fenntartója Tiszaújváros Város Önkormányzata. 
A gyermekek napközbeni ellátása keretében, a bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személyek által nyújt szakszerű gondozást és nevelést.
A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. A bölcsődei nevelés mindezt olyan szemlélettel és módszerekkel teszi, amelyek segítik a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét. A bölcsődei nevelés további célja, hogy a koragyermekkori intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.

Bölcsődében a gyermek 20 hetes korától 3 éves korának betöltéséig nevelhető és gondozható. A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart. Az intézmény 108 férőhellyel működik, 4 nagy egysége van. Egy- egy egységhez két csoportszoba tartozik, ahol 2-2 fő kisgyermeknevelő látja el a gyermekek napközbeni gondozását-nevelését, valamint minden egységhez 1 fő bölcsődei dajka tartozik. A bölcsődei dajkák segítik a kisgyermeknevelők munkáját. Munkájuk igazodik a gyermekek helyes napirendjéhez. Az intézményben gyermekorvos is rendszeresen felméri a gyermekek egészségi állapotát, fejlődését. 
Egy csoportban 12-14 kisgyermek van elhelyezve, a csoportszoba berendezése kisgyermek korához és igényeihez igazodik.
A helyben működő konyha, a HACCP követelményeinek megfelelően, élelmezésvezető által összeállított étlap alapján készíti el a napi 4-szeri étkezéshez szükséges ételeket (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna). 
Szakorvos által kiállított orvosi igazolással diétás étkezést is biztosít a bölcsőde konyhája.

A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. Az anya, az apa vagy más családtag jelenléte biztonságot ad, segíti a kisgyermeknevelő és a gyermek között az érzelmi kötődés kialakulását, ezzel a gyengéd átmenetet, az új környezethez való alkalmazkodást. A szülővel történő fokozatos beszoktatás folyamata során a kisgyermeknevelő tovább építi a bizalmi kapcsolatot, a szülő információt nyújt a bölcsődei nevelés tartalmáról és a kisgyermekfejlődés sajátosságairól.
A jól szervezett, folyamatos, ugyanakkor rugalmas napirend biztosítja a kisgyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, kiszámítható, folyamatos gondozás feltételeit, megteremti a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A napirend függ a gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségétől, szükségleteitől, de befolyásolják azt az évszakok, az időjárás, a csoportlétszám és egyéb tényezők is. A napirend kialakításának további feltételei a személyi állandóság („saját kisgyermeknevelő”-rendszer), a tárgyi feltételek, a jó munkaszervezés, a bölcsődei dajkával való összehangolt munka, a kisgyermekek otthoni életének, életritmusának lehetőség szerinti figyelembevétele.