Tiszaújváros logó
Rendelőintézet logó

Hajléktalanok Átmeneti Szállása

Tevékenységünk

A Hajléktalanok Átmeneti Szállása 15 férfi és 2 női férőhellyel rendelkező hajléktalan személyek ellátását végző átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, amely azon Tiszaújváros közigazgatási területén élő hajléktalanok elhelyezését biztosítja, akik életvitelszerű szálláshasználat és szociális munka segítségével képesek az önellátásra.
 

Az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás szolgáltatási elemei:

  • tanácsadás
  • esetkezelés
  • gondozás
  • felügyelet
  • háztartást pótló segítségnyújtás
  • készségfejlesztés
  • más szolgáltatásokhoz történő hozzáférés segítése

Szolgáltatás köre:


A Hajléktalanok Átmeneti Szállása ideiglenesen biztosít hajlékot a rászorulók számára. Az intézmény az ellátás keretében biztosítja a Lakhatási és alapvető személyi szükségletek feltételeit, egészségügyi ellátás megszervezését. Az igénybevevők számára szociális és mentális gondozást nyújt, melynek körébe tartozik különösen az egyéni esetkezelés, szociális csoportmunka, személyre szabott segítség az átmeneti szállóról történő továbblépéshez, közösségi élet szervezése, családi és társadalmi kapcsolatos ápolásának segítése, ügyintézéshez történő segítségnyújtás.
 

Elhelyezés körülményei


Tiszaújváros külső város részében új épületben kialakított gyalogosan, kerékpárral, autóval jól megközelíthető. Az intézmény parkosított udvarral, éjszakai pihenésre, személyi tisztálkodásra, ételmelegítésre, étkezésre, betegek elkülönítésére és közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket biztosít az ellátottak számára.
Az épületben női (2 fő) és férfi (15 fő) lakószobákban biztosított az elhelyezés. Személyi tisztálkodásra, mosási lehetőségre, étel készítésre-melegítésre alkalmas, valamint hideg-meleg vízellátással felszerelt helyiségek használata lehetséges. A társalgóban televízió, számítógép, könyvek, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló eszközök állnak a lakók rendelkezésére.