Tiszaújváros logó
Rendelőintézet logó

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosított:

  • az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozó 30 percen belül történő helyszínre érkezése
  • a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele
  • szükség esetén további, az egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezése
  • a műszaki rendszer körében az ellátottnál elhelyezett kétirányú adat és hangkommunikációt lehetővé tevő segélyhívó készülék

A segélyhívó rendszer a segélyhívásokat és a szociális gondozó helyszínre érkezést dokumentálja. Az ellátást igénybe vevőnél elhelyezett segélyhívó készülék testen viselhető, ütés és cseppálló, rendelkezik elesés érzékelővel, mely adott esetben automatikusan riasztást küld, valamint a készülék GPS jeladóval rendelkezik, ezáltal alkalmas a pontos helymeghatározásra.

A feladatellátás területe:

  • Tiszaújváros közigazgatási területe a feladatellátás
  • Tiszaújváros közigazgatási területének térségében lévő 9 település (Hejőbába, Hejőkürt, Hejőpapi, Kesznyéten, Nagycsécs, Sajószöged, Girincs, Tiszapalkonya, Hejőkeresztúr)

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult

  • az egyedül élő 65 év feletti személy,
  • az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
  • a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 22. §-ban foglalt szociális rászorultságot igazoló iratokat, illetve annak másolatát. A súlyos fogyatékosságot a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatt történő indokoltságot igazolni kell, mely igazolás nem lehet két évnél régebbi.

Az intézményvezető, illetve az általa kijelölt személy a szociális rászorultság fennállását a szolgáltatás igénybevételét megelőzően megvizsgálja, valamint – amennyiben a szociális rászorultság alapjául szolgáló körülmény határozott ideig áll fenn - az igénybevétel során a határozott idő leteltét követően felülvizsgálja.

A szociális rászorultság fennállását nem kell felülvizsgálni az egyedül élő 65 év feletti személy esetén.