Tiszaújváros logó
Rendelőintézet logó

Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
  • koruk,
  • egészségi állapotuk,
  • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
  • szenvedélybetegségük, vagy
  • hajléktalanságuk miatt.
A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg. 
 
Az étkeztetés formája:
 
Szociális konyha keretében nyújtott ellátás, mely olyan alapszolgáltatási forma, ahol az étkeztetés keretében biztosított étel előállítása (melegítése) és kiszolgálása történik.
Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető:
  • az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással:
    az étel helyben fogyasztása esetén biztosítani kell a szolgáltatást igénybevevők számának megfelelően a kézmosási lehetőséget, a nemenként elkülönített illemhelyet és az evőeszközt, étkészletet.
  • az étel elvitelének lehetővé tételével
  • az étel lakásra szállításával.